Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en toegekend door de onderstaande verenigingen.

Toegekende punten

NVVC – Nederlandse Vereniging voor Cardiologie: 4 punten
NIV – Nederlandse Internisten Vereniging: 1 punt
NVH – Nederlandse Vereniging voor Heelkunde: 1 punt
LHV – Landelijke Huisartsen Vereniging: 2 punten
NVN – Nederlandse Vereniging voor Neurologie: 4 punten
NVT – Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie: 4 punten