Contact

Bij vragen over het symposium neemt u contact op met het UMC Utrecht.

UMC Utrecht

Postbus 85500
3508 GA Utrecht
T. 088-75551907

 Mw. Wendy Gouw-Ellenbroek |    hartenvaten@umcutrecht.nl